Với mục tiêu “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ lớn mạnh”, SMEConnect được xây dựng như một nền tảng nhằm cung cấp các giải pháp tài chính và phi tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua website SMEConect, các doanh nghiệp có thể:

 

- Cập nhật tin tức cũng như phân tích thị trường liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực như: tài chính, công nghệ, marketing, các bài phân tích ngành và thị trường chuyên sâu

- Cập nhật các sự kiện đào tạo; sự kiện kết nối được tổ chức bởi VPBank SME và mạng lưới đối tác của chúng tôi

- Nhận những ưu đãi đặc thù từ mạng lưới đối tác SMEConnect

-Tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện và đa chiều

- Xây dựng nền tảng kết nối doanh nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh khắp Việt Nam.