Nguồn Vốn Dành Riêng
Cho Doanh Nghiệp SME
Nguồn vốn linh hoạt, đa dạng, giải ngân nhanh chóng

Nguồn Vốn Tín Chấp Linh Hoạt

Áp dụng cho Doanh nghiệp thành lập từ 1 năm trở lên
 • Hạn mức lên đến 5 tỷ đồng
 • Không yêu cầu tài sản thế chấp
 • Không chứng từ thủ tục rườm rà
 • Không ràng buộc doanh thu tối thiểu
 • Đa dạng hình thức: Ngắn hạn, dài hạn
Bảng tính giả định số tiền trả định kỳ tháng
(*) Lãi suất có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp
Doanh thu trung bình/năm:  VNĐ
Nhận vốn:  VNĐ
Kỳ hạn vay
Số tiền trả định kỳ hàng tháng
???.??? (VND)

Nguồn Vốn Thế Chấp Đa Dạng

Đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp
...
Đa dạng tài sản thế chấp

(Nhà xưởng, xe, giấy tờ có giá...)
  

...
Hồ sơ gọn, phê duyệt nhanh

(Giải ngân trong 24 giờ)
  

...
Hạn mức lên đến 90%
giá trị tài sản

(Tùy loại hình tài sản thế chấp)

...
Đa dạng tài sản thế chấp

(Nhà xưởng, xe, giấy tờ có giá...)
  

...
Hồ sơ gọn, phê duyệt nhanh

(Giải ngân trong 24 giờ)
  

...
Hạn mức lên đến 90%
giá trị tài sản

(Tùy loại hình tài sản thế chấp)

Nguồn Vốn Thẻ Tín Dụng Lãi Suất 0%

Hạn mức thẻ lên đến 2 tỷ đồng
 • Không yêu cầu tài sản thế chấp
 • Miễn lãi 45 ngày
 • Hoàn tiền đến 5% các giao dịch trong và ngoài nước
...
 • Rút tiền mặt lên đến 50% hạn mức thẻ
 • Chi tiêu qua thẻ được khấu trừ thuế doanh nghiệp
 • Khuyến mại khác
Sử dụng thẻ tín dụng Doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu?
 • Hoàn tiền lên đến 5%
  ???.???
 • Hoàn tiền giao dịch đầu tiên
  ???.???
 • Tiết kiệm từ việc miễn lãi 45 ngày
  ???.???
 • Khuyến mại khác
  ???.???
Doanh nghiệp chi tiêu bình quân/tháng VND
Tiết kiệm tháng đầu tiên
???.??? (VND)
Tiết kiệm tháng tiếp theo
???.??? (VND)

Cấp Vốn Xuất Nhập Khẩu

Đặc biệt tài trợ dự án/Hoạt động liên quan đến năng lượng xanh,
bảo vệ môi trường
Vốn tín chấp
 • Hạn mức 5 tỷ đồng
 • Không yêu cầu tài sản thế chấp
 • Phương thức cấp tín dụng: Cho vay, phát hành LC, bảo lãnh, thẻ tín dụng
 • Doanh nghiệp có lợi nhuận trong 2 năm gần nhất
...
...
Vốn từ hình thức chiết khấu
bộ chứng từ hoàn hảo
 • Lãi suất ưu đãi từ 2,8% năm
 • Kỳ hạn: tối đa 06 tháng
 • Ưu đãi cho ngành dệt may, công nghiệp phụ trợ - thức ăn chăn nuôi, nhựa, sắt, thép,...