Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại!

NHÂN ĐÔI ƯU ĐÃI TỪ VPBANK VÀ HILO

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình chuyển đổi số, VPBank SME phối hợp cùng HILO – đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín đã được Tổng cục Thuế công nhận, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử. 

ƯU ĐÃI TỪ HILO

Áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp của VPBank

GÓI CHỮ KÍ SỐ
1 NĂM
(GIÁ 1.200.000 đ)

Quà tặng thêm (*):

 • Tặng 300 số hóa đơn50 hợp đồng điện tử
 • Giảm 40% mua USB token
 • Hoàn thêm 100% trị giá hóa đơn thừa khi chuyển đổi gói hóa đơn HiLo

(*) Tổng ưu đãi lên tới 2.2 triệu 

GÓI CHỮ KÍ SỐ
2 NĂM
(GIÁ 1.400.000 đ)

Quà tặng thêm (*):

 • Tặng 500 số hóa đơn100 hợp đồng điện tử
 • Giảm 40% mua USB token
 • Hoàn thêm 100% trị giá hóa đơn thừa khi chuyển đổi gói hóa đơn HiLo

(*) tổng ưu đãi lên tới 3.7 triệu 

GÓI CHỮ KÍ SỐ
3 NĂM
(GIÁ 1.500.000 đ)

Quà tặng thêm (*):

 • Tặng 1.000 số hóa đơn200 hợp đồng điện tử
 • Giảm 40% mua USB token
 • Hoàn thêm 100% trị giá hóa đơn thừa khi chuyển đổi gói hóa đơn HiLo

(*) tổng ưu đãi lên tới 5.9 triệu 

GÓI CHỮ KÍ SỐ
1 NĂM
(GIÁ 1.200.000 đ)

Quà tặng thêm (*):

 • Tặng 300 số hóa đơn50 hợp đồng điện tử
 • Giảm 40% mua USB token
 • Hoàn thêm 100% trị giá hóa đơn thừa khi chuyển đổi gói hóa đơn HiLo...

GÓI CHỮ KÍ SỐ
2 NĂM
(GIÁ 1.400.000 đ)

Quà tặng thêm (*):

 • Tặng 500 số hóa đơn100 hợp đồng điện tử
 • Giảm 40% mua USB token
 • Hoàn thêm 100% trị giá hóa đơn thừa khi chuyển đổi gói hóa đơn HiLo...

GÓI CHỮ KÍ SỐ
3 NĂM
(GIÁ 1.500.000 đ)

Quà tặng thêm (*):

 • Tặng 1.000 số hóa đơn200 hợp đồng điện tử
 • Giảm 40% mua USB token
 • Hoàn thêm 100% trị giá hóa đơn thừa khi chuyển đổi gói hóa đơn HiLo...

ƯU ĐÃI TỪ VPBANK

Áp dụng cho khách hàng của Hilo

TÀI KHOẢN
THANH TOÁN

 • Ưu đãi dịch vụ tài khoản tới 12 triệu
 • Miễn phí SMS banking
 • Miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng
 • Miễn phí thường niên và phí chuyển khoản nộp thuế điện tử

THẺ
DOANH NGHIỆP

 • Hoàn tiền tới 4% doanh số chi tiêu hàng tháng
 • Thẻ tín dụng miễn lãi tới 55 ngày
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Miễn phí thường niên thẻ

CẤP VỐN
DOANH NGHIỆP

 • Cấp vốn tín chấp tới 3 tỉ
 • Giảm lãi suất cho khách hàng của Hilo
 • Thời gian phê duyệt trong 72h
 • Không yêu cầu tài sản thế chấp

 

TÀI KHOẢN
THANH TOÁN

 • Ưu đãi dịch vụ tài khoản tới 12 triệu
 • Miễn phí SMS banking
 • Miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng
 • Miễn phí thường niên và phí chuyển khoản nộp thuế điện tử

THẺ
DOANH NGHIỆP

 • Hoàn tiền tới 4% doanh số chi tiêu hàng tháng
 • Thẻ tín dụng miễn lãi tới 55 ngày
 • Miễn phí phát hành thẻ
 • Miễn phí thường niên thẻ

CẤP VỐN
DOANH NGHIỆP

 • Cấp vốn tín chấp tới 3 tỉ
 • Giảm lãi suất cho khách hàng của Hilo
 • Thời gian phê duyệt trong 72h
 • Không yêu cầu tài sản thế chấp