Các doanh nghiệp Việt không nên bị ám ảnh bởi từ ‘big data’ Công nghệ 05/06/2019 09:52
Dữ liệu lớn – big data không phải là thứ có thể hình thành trong ngày một ngày hai, nhằm đuổi kịp thời đại và không lãng phí thời gian, ngay từ bây giờ chúng ta hãy sử dụng những dữ liệu gì mình có cho việc marketing.
Đăng ký nhận tin tức