Thương hiệu cá nhân: Chìa khóa mở cửa thành công Doanh Nghiệp 20/05/2019 04:19
Hình ảnh một người trong cái nhìn, trong con mắt mọi người: từ dáng vẻ bên ngoài, nghề nghiệp, đến tính cách cũng như sự cống hiến của họ cho xã hội, cho cộng đồng… tất cả là một thương hiệu cá nhân.
Tầm hạn quản trị: yếu tố quan trọng khi thiết kế cấu trúc tổ chức Doanh Nghiệp 20/05/2019 04:14
Tầm hạn quản trị nhận được sự quan tâm rất lớn đối với những nhà nghiên cứu quản trị vì đây là một yếu tố quan trọng khi thiết kế cấu trúc tổ chức.
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế Doanh Nghiệp 20/05/2019 02:52
Do xu hướng mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, các nhà quản trị Việt Nam đứng trước thách thức phải trở thành nhà quản trị trong môi trường toàn cầu. Quản trị nguồn nhân lực quốc tế là quản ...
Thực hành vòng kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp Doanh Nghiệp 17/05/2019 07:52
Cùng chung nguồn gốc và mục tiêu với hàng lọat những nguyên tắc, mô hình, phương thức quản lý sản xuất và quản trị doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản như 5S, Kaizen, Lean, khái niệm vòng kiểm soát chất lượng (Quality ...
Ứng dụng thành công LEAN từ sản xuất tới kinh doanh Doanh Nghiệp 17/05/2019 07:48
Nguyên tắc sản xuất và quản trị tinh gọn (Lean) không phải là một khái niệm mới. Gần 20 năm sau khi được nhóm tác giả Daniel Jones, James Womack và Daniel Roos đến từ Đại học MIT (Mỹ) đặt tên trong cuốn sách Cỗ máy làm ...
Định giá sản phẩm như thế nào? Doanh Nghiệp 17/05/2019 07:45
Nhiều chủ doanh nghiệp mắc sai lầm lớn là làm ra sản phẩm rồi mới định giá, trong khi đây lẽ ra phải là một chiến lược được tính toán tỉ mỉ ngay từ đầu.
Cơ chế tự kiểm soát trong tổ chức Doanh Nghiệp 16/05/2019 03:11
Thuật ngữ kiểm soát (control) gợi ý sự kiểm tra, kiểm định, quy định, xác minh hay điều chỉnh.
Xử lý khủng hoảng trong kinh doanh: Giảm lương hay giảm nhân sự? Doanh Nghiệp 16/05/2019 03:08
Khi cần xử lý khủng hoảng trong kinh doanh, các công ty thường đối phó bằng cách cắt giảm nhân sự. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các công ty thay thế giải pháp này bằng cách cắt giảm lương?
Thương hiệu cá nhân: Chìa khóa mở cửa thành công
Hình ảnh một người trong cái nhìn, trong con mắt mọi người: từ dáng vẻ bên ...
Doanh Nghiệp
20/05/2019
Tầm hạn quản trị: yếu tố quan trọng khi thiết kế cấu trúc tổ chức
Tầm hạn quản trị nhận được sự quan tâm rất lớn đối với những nhà nghiên ...
Doanh Nghiệp
20/05/2019
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
Do xu hướng mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu ...
Doanh Nghiệp
20/05/2019
Thực hành vòng kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp
Cùng chung nguồn gốc và mục tiêu với hàng lọat những nguyên tắc, mô hình, ...
Doanh Nghiệp
17/05/2019
Ứng dụng thành công LEAN từ sản xuất tới kinh doanh
Nguyên tắc sản xuất và quản trị tinh gọn (Lean) không phải là một khái ...
Doanh Nghiệp
17/05/2019
Định giá sản phẩm như thế nào?
Nhiều chủ doanh nghiệp mắc sai lầm lớn là làm ra sản phẩm rồi mới định ...
Doanh Nghiệp
17/05/2019
Cơ chế tự kiểm soát trong tổ chức
Thuật ngữ kiểm soát (control) gợi ý sự kiểm tra, kiểm định, quy định, xác ...
Doanh Nghiệp
16/05/2019
Xử lý khủng hoảng trong kinh doanh: Giảm lương hay giảm nhân sự?
Khi cần xử lý khủng hoảng trong kinh doanh, các công ty thường đối phó ...
Doanh Nghiệp
16/05/2019
Đăng ký nhận tin tức