Có nên nói xấu đối thủ? Tài chính 07/12/2017 02:36
Nếu đã làm sales, hẳn rất nhiều khi bạn cũng thắc mắc và bị thôi thúc bởi câu hỏi “Có nên nói xấu đối thủ không? Nói xấu đối thủ có thể giúp chốt deal dễ hơn?”.
Có nên nói xấu đối thủ?
Nếu đã làm sales, hẳn rất nhiều khi bạn cũng thắc mắc và bị thôi thúc bởi ...
Tài chính
07/12/2017
Đăng ký nhận tin tức