Thỏa thuận hợp tác giữa BE GROUP và VPBank hướng đến Hệ sinh thái tài chính công nghệ Tin VPBank 30/05/2019 09:30
BE GROUP và VPBank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ beFinancial gồm các sản phẩm thanh toán, tài chính từ năm 2019. Minh chứng mở đầu cho việc hướng tới mục tiêu hệ sinh thái ...
Đăng ký nhận tin tức