Kết nối cổng Ecompay/ Simplify - Không lo về phí
Áp dụng đến ngày 30/06/2021
Khu vực Toàn quốc
ĐẠI SỨ ECOMPAY – SIMPLIFY, NHẬN QUÀ TẶNG VÔ HẠN
Áp dụng đến ngày 31/12/2021
Khu vực Toàn quốc