Ưu đãi ngập tràn dành riêng cho khách hàng của VESA
Áp dụng đến ngày 30/12/2018
Khu vực Hà Nội