Home Ưu đãi doanh nghiệp
p2 p2
p2
Nội dung ưu đãi:
Ưu đãi ngập tràn dành riêng cho khách hàng của VESA
p2
Thời gian áp dụng
Đến ngày 30/12/2018
p2
Địa điểm
Hà Nội
NỘI DUNG CHI TIẾT

Với mong muốn mang tới cho khách hàng ưu tiên của VP Bank những trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và tận hưởng ưu đãi đặc quyền, VPBank triển khai chương trình ưu đãi  dành riêng cho các khách hàng là những đối tác thân thiết, thành viên hợp tác với Liên minh hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam (VESA).


- Thời gian áp dụng: 31/12/2018
1. Áp dụng với tài khoản thanh toán
-Miễn phí mở TK
-Miễn phí quản lý tài khoản 01 năm đầu
-Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ I2B, phí thường niên trong 01 năm đầu tiên
-Miễn phí đăng ký và phí thường niên với dịch vụ thuế điện tử trong 01 năm đầu tiên


2. Áp dụng với thẻ doanh nghiệp-Miễn phí phát hành thẻ
-Miễn phí phí thường niên 01 năm đầu
-Áp dụng các chưng trình ưu đãi theo quy định hiện hành của VPBank trong từng thời kỳ

3. Áp dụng với vay không TSĐB -BIL/Thấu chi
- Giảm tối đa 0.5% biên độ so với biểu lãi suất thông thường 
- Giảm tối đa 2% biên độ so với biểu lãi suất thông thường với KH có hoạt động XNK
.
4. Áp dụng với vay có TSĐB
- Giảm tối đa 0.5% biên độ so với biểu lãi suất thông thường 
- Giảm tối đa 2% biên độ so với biểu lãi suất thông thường với KH có hoạt động XNK

Để tham khảo thông tin chi tiết về Chương trình, vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ hotline 1900 54 54 15 để được tư vấn.