Số năm thành lập doanh nghiệp
Số năm thành lập DN
tôi cần
    đồng, thời gian vay
   đồng

Tại sao nên dùng thẻ tín dụng doanh nghiệp

  • Mở thẻ không cần tài sản thế chấp
  • Hoàn tiền lên đến 5%
  • Các ưu đãi khác, bao gồm: Giảm phí Khuyến mại đặc biệt
  • Lãi suất 0% trong vòng 45 ngày
  • Nguồn vốn linh hoạt
  • Miễn phí phí thường niên năm đầu