*Các thông tin dưới đây chỉ mang tính tham khảo.

 • Bổ sung vốn lưu động: lương nhân viên, chi phí marketing
 • Bổ sung vốn kinh doanh: thanh toán tiền hàng
 • Bổ sung vốn đề mở rộng, phát triển kinh doanh
 • Mua sắm tài sản cố định
 • Đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhà xưởng và văn phòng
 • Vay theo han mức: 12 tháng
 • Vay theo món: 36 tháng
 • Trả gốc vay định kỳ hàng tháng
 • Trả lãi vay định kỳ hàng tháng giảm dần dựa trên dư nợ tại thời điểm tính lãi
 • Thanh toán cho đối tác đầu vào có hợp đồng, hóa đơn GTGT hợp lệ và đầy đủ
 • Chủ doanh nghiệp hoặc Thành viên góp vốn chính phải mua bảo hiểm từ kỳ phù hợp với giá trị và thời hạn khoản vay, cụ thể:
 • Với các khoản vay ≤ 1,5 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm là 1,5%/năm
 • Với các khoản vay > 1,5 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm là 1,3%/năm
...
Đăng ký tư vấn sản phẩm

Đăng ký tư vấn sản phẩm