*Các thông tin dưới đây chỉ mang tính tham khảo.

Sản phẩm áp dụng

 • Vay vốn doanh nghiệp mới
 • Vay vốn nhanh 1 tỷ đồng

Danh mục ngành nghề

 • Trồng cây cao su
 • Khai khoáng
 • Đóng tàu và thuyền
 • Xây dựng (loại trừ lắp đặt điện nước, lắp đặt khác trong xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng)
 • Vận tải đường thủy
 • Kinh doanh nhà nghỉ
 • Hoạt động sàn nhảy, karaoke
 • Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản

Sản phẩm áp dụng

 • Vay vốn lớn 3-5 tỷ đồng
 • Thẻ tín dụng lãi suất 0%

Danh mục ngành nghề

 • Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
 • Đóng tàu và thuyền
 • Thiết bị quốc phòng
 • Xây dựng nhà các loại mà muốn thanh toán từ ngân sách nhà nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
 • Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Vận tải đường thủy
 • Vận tải hàng không
 • Kinh doanh nhà nghỉ
 • Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
 • Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
Sản phẩm áp dụng Danh mục ngành nghề
 • Vay vốn doanh nghiệp mới
 • Vay vốn nhanh 1 tỷ đồng
 • Trồng cây cao su
 • Khai khoáng
 • Đóng tàu và thuyền
 • Xây dựng (loại trừ lắp đặt điện nước, lắp đặt khác trong xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng)
 • Vận tải đường thủy
 • Kinh doanh nhà nghỉ
 • Hoạt động sàn nhảy, karaoke
 • Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản
 • Vay vốn lớn 3-5 tỷ đồng
 • Thẻ tín dụng lãi suất 0%
 • Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
 • Đóng tàu và thuyền
 • Thiết bị quốc phòng
 • Xây dựng nhà các loại mà muốn thanh toán từ ngân sách nhà nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
 • Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Vận tải đường thủy
 • Vận tải hàng không
 • Kinh doanh nhà nghỉ
 • Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
 • Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
...
Đăng ký tư vấn sản phẩm

Đăng ký tư vấn sản phẩm