p2
Hạn mức vay lên tới 5 tỷ đồng/Doanh nghiệp
p2
Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm/Tiền gửi do VPBank phát hành, bất động sản, Phương tiện vận tải,…)
p2
Giảm thiểu tối đa hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
p2
Hạn mức vay lên tới 5 tỷ đồng/Doanh nghiệp
p2
Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm/Tiền gửi do VPBank phát hành, bất động sản, Phương tiện vận tải,…)
p2
Giảm thiểu tối đa hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
p2
Điều kiện tham gia khoản vay
  • Doanh nghiệp thành lập trên 6 tháng
  • Doanh nghiệp chưa từng có lịch sử nợ xấu tại ngân hàng
  • Tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Khách hàng