p2
Vay tín chấp tới 1.5 tỷ đồng
Giải pháp vay không cần tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp mới
Đăng ký vay
Lợi ích của Doanh nghiệp
nhận được từ gói vay
p2
Vay vốn ngân hàng không cần tài sản
p2
Mục đích sử dụng tiền vay linh hoạt: thanh toán vốn lưu động, mua sắm tài sản..
p2
Dành riêng cho các doanh nghiệp mới thành lập
p2
Trả nợ trước hạn không mất phí
p2
Số tiền và thời gian vay vốn linh hoạt theo nhu cầu
p2
Tối giản hồ sơ vay
p2
Vay vốn ngân hàng không cần tài sản
p2
Mục đích sử dụng tiền vay linh hoạt: thanh toán vốn lưu động, mua sắm tài sản..
p2
Dành riêng cho các doanh nghiệp mới thành lập
p2
Trả nợ trước hạn không mất phí
p2
Số tiền và thời gian vay vốn linh hoạt theo nhu cầu
p2
Tối giản hồ sơ vay
p2
Điều kiện nhận khoản vay
  • Doanh nghiệp đã thành lập tối thiểu 1 năm hoặc chủ doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trước đó trong lĩnh vực công ty đang hoạt động
  • Doanh nghiệp chưa từng có lịch sử nợ xấu tại ngân hàng
  • Giá trị khoản vay tối đa phụ thuộc vào tình hình tài chính của Doanh nghiệp.