TÀI KHOẢN
DOANH NGHIỆP MỚI

Miễn phí chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Tặng kèm khoá học Quản trị doanh nghiệp
do Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và nhiều diễn giả nổi tiếng khác chia sẻ
 • Duy trì tài khoản
 • SMS Banking
 • Ngân hàng trực tuyến
 • Chuyển khoản internet banking liên ngân hàng
 • Nộp thuế điện tử
 • Dịch vụ chi lương
 • Giảm 30% phí thanh toán quốc tế/ bảo lãnh

GÓI VPBASIC

 • GÓI VPBASIC
 • GÓI FLEXIBLE
 • GÓI VPDELUXE
 • Nội dung khóa học
 • Chân dung Nhà lãnh đạo chuyên nghiệp
 • Phát triển tiềm năng lãnh đạo và quản lý
 • Chiến lược kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường
 • Xem chi tiết nội dung khoá học