Vui lòng lựa chọn hình thức
mở tài khoản
Mở mã tài khoản
Mở online & Nhân viên VPBank đến xác thực
Đăng ký online
Nhân viên VPBank đến xác thực
Thẻ ghi nợ VPBiz Card
Hạn mức giao dịch trên VPBank Online do khách hàng tự xác định
Miễn toàn bộ phí sử dụng, chuyển khoản nội bộ & liên ngân hàng
Có mã tài khoản ngay, thực hiện giao dịch sau 3-7 ngày
Mở tài khoản online
Mở & định danh online 100%
Đăng ký & định danh online
Khách hàng không cần tới chi nhánh
Không phát hành thẻ ghi nợ.
Có thể yêu cầu mở thêm thẻ tại chi nhánh VPBank
Hạn mức giao dịch trên VPBank Online tối đa 1 tỷ đồng/ lần/ ngày
Miễn toàn bộ phí sử dụng, chuyển khoản nội bộ & liên ngân hàng
Có tài khoản và giao dịch được ngay sau vài tiếng đồng hồ